اولین قدمها در بیرون خانه

بعد از مدتها هوا آفتابی بود اون هم چه آفتابی. ما هم بعد از تمیز کاریهای آخر هفته که هیچ وقت تمامی ندارد ظهر تصمیم گرفتیم بریم بیرون و از این آفتاب درخشان لذت ببریم. در مسیر تصمیم گرفتیم بجای مرکز خرید سرپوشیده به یک مرکز وسایل باغبانی یا گاردن سنتر بریم تا باران خانم یک کم آفتاب بگیرند. بعد که خریدهامون تموم شد و من و باران توی پارکینگ منتظر ددی جان بودیم باران کوچولو شروع کرد به قدم زدن به کمک گرفتن گوشه کت من. و تقریبا ١٠ دقیقه یک راهو رفتیم و برگشتیم. اینقدر خوشحال بود که داره راه میره که نگو. صورتش تماما لبخند بود. قدمهات پایدار باشه عزیز من همیشه ....

دو روز پیش هوا خیلی سرد بود و عصری یک برف شدیدی اومد که در چند دقیقه نزدیک ٣-۴ سانت شد. حالا تو این هوای سرد عصری که رفتیم مهد دنبال باران می بینم لباسهاشو عوض کردند فکر کردم حالش بد شده می پرسم چی شده @ مربیش میگه تو حیاط داشته آب بازی می کرده خیس شده !!! آدم میمونه تو این هوای سرد و برف توی حیاط آب بازی کردن چه معنایی داره ؟

 

/ 0 نظر / 19 بازدید