معاینه چشم از چشم باران

چند روز پیش باران برای اولین بار به محل کار من آمده بود.حالا بعد از چند روز که گذشته داشتم باهاش صحبت میکردم که این هفته که مدرسه نرفتی چکار کردی بعد وسط این مرور کارهامون به روزی رسیدیم که رفتیم آفیس مامی . بهش میگم اونجا چکار کردی میگه یک خانم اومد - بعدمیگم خانم برای چی اومد میگه مامی ایشو دید ( یعنی چشمشو  معاینه کرد)میگم چطوری چشمشو معاینه کرد؟ادای اینکه چونشو روی چین رست میذاره درمیاره بعد میگه دارک و بعد میگه تیک تیک !! (یعنی اینکه با اسلیت لامپ معاینه کردم) !!میگم بعدچی ؟میگه more darkو تیک تیک (یعنی با افتالمسکوپ معاینه کردم)  و بعد again more tik tikwith another one( و این مربوط به عکس برداری فاندوس بود)  میگم بعد چی شد؟ میگه Mummy put drop and KHANOOMsaid ah!and more tik tik with another one!!  و اینجا منظورش معاینه با کانفوکال بود ,میگم بعدچی شد؟ میگه Khanoom said AH  AH  and washed her face!!!!‌

اینقدر تعجب کردم که واقعا تمام مراحل معاینه رو به ترتیب میتونه بگه که قابل توصیف نیست!!

مثل اینکه دخترک کوچولوی باهوش من مثل یک فیلم همه چیز رو ضبط میکنه !! God bless  her

این هم عکسی از باران در اتاق مامی در آن روز

/ 2 نظر / 19 بازدید
sepideh

Mitra jan you are so lucky to have her,God bless her. i wish her a great life ahead kiss her

masti

eyy jan ,,,gardanbandesho nigah kon[ماچ]