هنوز بعد از این همه مدت و پس از گذشت ١٠ ماه دخترکم هنوز از کودکستان خوشش نمیاد. صبحها که  به دست مربیش می سپاریمش بیشتر روزها با یک نگاه غمگینی خداحافظی و بای بای می کند که تمام غم دنیا به دلم میاد و هر روز به فکرم می اندازد که چطور مادری هستم و سعی می کنم ساعات کاریم رو اینقدر سخت کار کنم که حداقل حس گناهی نداشته باشم. واضح است که یک مربی هر قدر هم مهربان باشد جای محبت پدر و مادر را نمیگیرد. عصرها هم تا ما را میبیند با یک شوقی به سویمان می دود و برق خوشحالی رو در چشمانش می بینم که ناگفتنی هست.

خلاصه که مادری بسی سخت و سنگین  است. حس اینکه داری کوتاهی می کنی و مسولیت پرورش بچه ات را به کس دیگری می سپاری بسیار دشوار است. من که همیشه از خدا میخواهم به ما قدرتی دهد که بتوانیم این شاخه گل آسمانیمان را به بهترین وجه پرورش دهیم و انسانی موفق و مفید به جامعه تحویل دهیم.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید