این روزها فکر می کنم چطوری این لحظه ها رو ثبت کنم تا فراموش نکنم  وقتی صورت ماهت را به صورتم میچسبانی. وقتی ادای بوس کردن اون هم با صدای بلند ماچ در میاری. وقتی سفت و محکم بغلت می کنم و فشارت میدهم و بویت می کنم و تو فقط میخندی. این لحظه های زیبای خوابیدن شبت که بالشتتو کنار من میذاری و هی نگاهم می کنی و لبخند میزنی و ادای هر کاری که می کنم رو در میاری.  چقدر قشنگ میای روی پام میشینی و میخوای با هم تلویزیون نگاه کنیم و کتاب بخوانیم و حتی وقت بازی. کاشکی میشد این روزهاتو نگه میداشتم بوی زیر گلوتو . میدونم دلم برای این روزهات تنگ خواهد شد دخترک نازنین من .....

/ 0 نظر / 6 بازدید