مشغول تمیز کردن آشپزخانه هستم و باران صدام میکنه : مامان مامان میگم جان باز میگه ماما ماما نگاهش میکنم و میگم بعله عزیزم  می بینم برام بوس میفرسته و لبخند میزنه . ای جان فرشته کوچولوی من .... دوستت دارم عزیز خوشگلم .

/ 0 نظر / 16 بازدید