با دخترکم:

نمی دانم چرا این روزها اینقدر لجباز و بهانه گیر شدی ؟ ! چرا وقتی بیرون میرویم اینقدر اذیتم می کنی مثل دیروز که بعضی وقتها حس می کنم از شدت خستگی تا خونه حتی نخواهم رسید؟ میدونم که دختر فعال و پر جنب و جوش و کنجکاوی هستی که حتی یک دقیقه هم نمیتونی یک جا قرار بگیری ولی یک لحظه هم به مامان خسته ات فکر کن. وقتی میری روی لبه فلزی کالسکه ات مینشینی و همه رهگذرها با تعجب بهت نگاه میکنند و با تعجب و حس اینکه چه مادری هستم که اجازه داده ام بچه ام اینطوری بشیند میدونی چی حس می کنم !!! جایی خونده بودم که کودکان نوپا و حسن حدود ٢٠-٢۶ ماهگی مثل دوران نوجوانی هست که بچه ها لجباز و سرخود میشوند و واقعا هم درست است . بقیه گلایه هامو  بعدا می نویسم !!

این هم یک عکس داغ از همین دیروزی که اونقدر اذیتم کردی.

/ 0 نظر / 15 بازدید