First Lost Tooth

و اینکه امشب اگر باران اینجا بود فرشته دندونی امشب به خانه ما میامد. اولین دندون شیری باران خانم امروز در مشهد در حین خوردن کیم افتاده و اثری هم از دندان نیست. گزارشات رسیده حاکی از آن است که احتمالا باران دندونش رو همزمان با خوردن کیم یخی قورت داده .....  (عکس بعدا نصب خواهد شد)

/ 2 نظر / 27 بازدید
coffe16

همه چیز گاه اگر کمی تیره مینماید ... باز روشن می شود زود تنها فراموش مکن این حقیقتی است : بارانی باید تا که رنگین کمانی بر آید و لیموهایی ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود و گاه روزهایی در زحمت تا که از ما انسانهایی تواناتر بسازد خورشید دوباره خواهد درخشید زود... خواهی دید

مصطفی کاشانیان

مبارکه[گل]