سفر

یادم  رفت بنویسم که دو هفته پیش سفر بودیم و بجز روز اول بقیه سفر هشت روزه مان باران دختری فوق العاده وخانم بود. روز اول هم اینکه روز قبلش در مدرسه و روز ورزششون زمین خورده بود و بالای لبش زخمی شده بود. توی فرودگاه هم دست منو ول کرد و دوید و از روی پله برقی افتاد و خدا رحم کرد که دستشو توی هوا گرفته بودم و صورتش به پلهای تیز نخورد و بعد هم در همون لحظه نشستن هواپیما حالش بد شد و کلی خرابکاری کرد !! ولی خوب بهرحال برای یک بچه سخته که 8 ساعت توی هواپیما بشینه !

این هم چند تا عکس  از این سفر به رسم یادگاری:

 

/ 0 نظر / 16 بازدید