امشب باران در چهارده ماهگی و سه هفته ای  اولین قدمهاشو بدون کمک برداشت و به سمت باباش اومد و بعد هم بلافاصله بلند شد و به سمت من  آمد.. اینقدر هیجان زده شده بودم و خوشحال که گریه ام گرفته بود. خودش که اینقدر خوشحال بود که همش میخندید و دوباره بلند میشد راه بیفته. اولین قدمهات مبارک عزیزم !

/ 0 نظر / 15 بازدید