دندانهای کرسی بالای باران چند روزه درآمده و البته من تازه دیروز متوجه شدم و جوانه دو تا دندون دیگه هم دیده میشه. این چارت و تصویر پایینی راهنمای خوبی هست.

Primary Teeth Development Chart Upper Teeth When tooth emerges When tooth falls out Central incisor 8 to 12 months 6 to 7 years Lateral incisor 9 to 13 months 7 to 8 years Canine (cuspid) 16 to 22 months 10 to 12 years First molar 13 to 19 months 9 to 11 years Second molar 25 to 33 months 10 to 12 years Lower Teeth     Second molar 23 to 31 months 10 to 12 years First molar 14 to 18 months 9 to 11 years Canine (cuspid) 17 to 23 months 9 to 12 years Lateral incisor 10 to 16 months 7 to 8 years Central incisor 6 to 10 months 6 to 7 years

 

یک هفته مانده  به ١۵ ماهگی خانم کوچولوی ما ٨ دندان دارد. کلی با زبان عجیب خودش حرف می زند و گفته های ما رو متوجه میشود.   بدون کمک می ایسته و میتونه چند قدم راه بره ( اگه تنبلی نکنه بیشتر از چند قدم! )  و کلی پیشرفتهای دیگه که هر روز ما را به شگفتی وا می دارد.  دوست داره خودش به تنهایی غذا بخوره که البته فکر می کنم این عادتی هست که از نرسری یاد گرفته و دیگه دوست نداره با قاشق غذا بهش بدیم  و این اولین قدمها در راه استقلالش هست.

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید