Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers Lilypie Fourth Birthday tickers باران- رحمت خدا

باران- رحمت خدا


+  

این روزها به دخترک نگاه می کنم و در حیرت گذشت سریع روزها و بزرگ شدنش هستم. کم کم داره تمرین راه رفتن می کنه و با کمک گرفتن از دستگیره ها تمام آش÷زخانه رو طی می کنه. از ÷له ها خیلی با سرعت بالا میره و اونم روزی چند بار. اون هم با این همه ÷له  خونه ما که حدود ٣۵ تا ÷له داره و این کوچولوی نازنین روزی حداقل ٣-۴ بار از ÷ایین به بالا میره. 

نمی دانم آیا همه بچه ها در این سن اینقدر فعال هستند یا این دختر ما بیش فعال است. حتی یک دقیقه هم در جایی آرام نمی نشیند و مدام در حال بالا رفتن از میز و ÷له و ... هست یا در حال چهار دست و ÷ا رفتن.  و عجیب نیست که با این همه جنبش و تحرک هنوز وزنش به ١٠ کیلو نرسبده و این هفته تقریبا ٩٨٠٠ بود . البته مهم این است که روی روند رشد طبیعی هست. فعلا ۴تا دندون داره و دندون نیشش هم جوانه زده.  همچنان هم خندان و مهربان و به نظر با هوش هم هست. کافی است درباره اون صحبت کنیم فوری هر جای اتاق باشد بر می گردد و یک جوری نگاه می کنه که تعجب می کنی .

فعلا تا بعد ....

 

 

نویسنده : MT ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک